top of page
Tarieven 2024

                                          

     Prijslijst laatste keer aangepast in 2023 (zet- en drukfouten voorbehouden)...
Tarieven site 2024 MAKA

Algemene voorwaarden Camping MAKA

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen (voor alle verhuurplekken en verhuuraccommodaties) en overeenkomsten die gemaakt zijn met Camping MAKA.  

Reservering

U kunt online reserveren via onze website www.campingmaka.be (tabblad ‘reserveren’).

Bevestiging

U ontvangt van ons een reserveringsbevestiging, pas nadat u deze ontvangen hebt (en uw aanbetaling binnen is) is uw boeking definitief.

 

Aanbetaling

Wij vragen een aanbetaling van 30% van het totaalbedrag.

De aanbetaling dient binnen 7 dagen betaald te worden via de betaallink. Deze is onderaan in de reserveringsbevestiging zichtbaar.

Bij overschrijding van de aanbetalingstermijn behoud Camping MAKA het recht om administratiekosten in rekening te brengen.

 

Restant bedrag

Het resterende bedrag betaald u tijdens het, verplichte, inchecken bij aankomst. U kunt contant betalen of pinnen (let op: we zitten in een afgelegen gebied waar elektra en bereik soms hun eigen leven leiden, het kan nooit kwaad wat contant geld op zak te hebben).

 

Annuleren

Annuleringen kunnen enkel per mail doorgegeven worden.

Wanneer uw verblijf onverhoopt niet door kan gaan t.g.v.  privé-omstandigheden, ziekte(corona) of bijv. slechte weersomstandigheden dan zien wij deze aanbetaling als tegemoetkoming van het plots vrijkomen van de kampeerplek.

Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten, voor het geval u uw verblijf zou moeten annuleren.

 

Coronavoucher regeling (seizoen 2023)

Zou uw verblijf niet door kunnen gaan door sluiting van de landsgrenzen of sluiting van de campings t.g.v. coronaregelgeving, dan bieden wij u een 'corona'voucher ter waarde van de aanbetaling om u tegemoet te komen. Deze voucher heeft een geldigheid van 2 jaar.

 

Aankomst

Aankomst tijdens laagseizoen: aankomst op de camping is mogelijk vanaf 14.00 uur tot uiterlijk 19.30 uur. Openingstijden receptie in het laagseizoen zijn 15.30-17.00 uur en 18.00- 19.30 uur. Wanneer u arriveert als de receptie gesloten is, kunt u op de deur van de receptie zien welke plek aan u is toebedeeld en alvast gaan installeren (We vragen u wel na 18.00 uur nog officieel in te checken). Let op: Het is niet mogelijk na sluitingstijd de camping nog op te rijden met een voertuig. De poort bij de ingang zal dan dicht zijn.

Aankomst tijdens hoogseizoen (Paasvakantie,  Meivakantie, Hemelvaart, Pinksteren en de Zomervakantie): vanaf 14.00 uur tot uiterlijk 20.00 uur kunt u inchecken bij de receptie. Let op: receptie, shop en bar zijn elke dag gesloten tussen 17.00-18.00 uur. Wij eten dan snel zelf een hapje, geven de bestelling door aan de bakker voor de dag erna en treffen dan voorbereidingen voor het restaurantje dat daarna zal openen. Wanneer u net arriveert tussen 17.00-18.00 uur kunt u op de deur van de receptie zien welke plek aan u toebedeeld is en alvast opstellen (We vragen u wel na 18.00 uur nog officieel in te checken). Let op: Het is niet mogelijk na sluitingstijd de camping nog op te rijden met een voertuig. De poort bij de ingang zal dan dicht zijn. Dit is een hele bewuste keuze om de rust op de camping te bewaken en te voorkomen dat er nog ‘geluidsoverlast’ zal zijn terwijl de buren al van een rustig avondje willen genieten… wilt u een avondje uiteten en bent u later terug? Dan kunt u de auto buiten de camping op een parkeerplek parkeren.

Wanneer de receptie open is bent u verplicht in te checken alvorens u naar uw plek rijdt.

Let op: Inchecken blokhutten & Basic Belltenten & daktentexperience: het gehele seizoen vanaf 15.30 uur

 

Vertrek

Vertrek: Uiterlijk 11.30 uur dient u de kampeerplek of accommodatie te verlaten.

De staanplaats/blokhut/ Basic Belltent dient (veeg)schoon en vrij van (grof)vuil achtergelaten te worden.

 

Vroegtijdig vertrek

Bij vroeger vertrek dan gereserveerd, vindt geen terugbetaling plaats en bent u verplicht de totale huursom te betalen tot aan de gereserveerde datum van vertrek op uw bevestiging. Tevens zijn dagen van afwezigheid voor eigen rekening.

 

Overmacht of onvoorziene omstandigheden

In geval van overmacht behouden wij het recht voor om uw verblijf om veiligheidsredenen te annuleren. Voorbeelden hiervan zijn een natuurramp zoals een bosbrand en wateroverlast. Er wordt op dat moment samen gekeken naar een haalbare oplossing.

 

Acceptatie reserveringsvoorwaarden

Betaling van de (aan)betaling houdt in dat u de reserveringsvoorwaarden en het Camping regelement van Camping MAKA accepteert/naleeft. Niet naleven van deze afspraken kan verwijdering van de camping tot gevolg hebben.

 

Kampeerplaats

U krijgt tijdens het inchecken uw plek aangewezen, wanneer u op een andere plek gaat staan dan bij de receptie bevestigd behouden wij het recht u te verplaatsen naar de toegewezen plek.

Het is niet toegestaan om partytenten te plaatsen bij uw kampeermiddel, ongeacht de grootte of kleur. De ervaring heeft geleerd dat party tenten snel het onderspit delven wanneer er  spontane Gaume windvlagen door de Vallei gaan. Daarnaast past het niet bij de sfeer die wij op Camping MAKA willen creëren. Wel is het toegestaan om een tarp te plaatsen als zon- of regenwering op uw kampeerplek.

 

Recreatiestrook, waterkant

De recreatiestroken en picknick banken aan de waterkant (zowel rivier/Semois als beek/Les Alleines) mogen door alle kampeerders gebruikt worden om te recreëren. Het is hier niet toegestaan om tenten of tarpen te plaatsen en picknick banken te verplaatsen. De bedoeling is deze strook zo open mogelijk te houden.

 

Kampeermiddelen

Wanneer u met een ander kampeermiddel naar de camping komt dan ingevuld in het reserveringssysteem, behouden wij het recht u een plek te bieden die bestemd is voor het kampeermiddel waarmee u wilt kamperen of uw verblijf te annuleringen (zonder restitutie van de aanbetaling) wanneer geen, voor uw kampeermiddel geschikte, plekken beschikbaar zijn.

Zo zijn campers bijvoorbeeld enkel toegelaten op de daarvoor bestemde, verharde, camperplaatsen zoals ook aangegeven in het reserveringssysteem (nr’s 24a/b, 25a/b, 26a/b op de plattegrond) en is de 4x4 weide enkel bestemd voor 4x4 offroad voertuigen.
Let op: wij nemen enkel campers van maximaal 7 meter aan. Wanneer een camper toch langer is dan ingevuld in het systeem behouden wij het recht de boeking per direct te annuleren.

 

Voertuigen

Tijdens de huurperiode, zoals vermeld op de reserveringsbevestiging, heeft u toestemming om met 1 voertuig het terrein te op te rijden.

Het voertuig dient op uw eigen (parkeer- of kampeer)plaats geparkeerd te worden, het is niet toegestaan elders te parkeren op het campingterrein.

Gemotoriseerd verkeer is niet toegestaan op de camping tussen 21.00 uur en 08.00 uur.

 

Bezoekers

Bezoekers dienen zich ten allen tijden te melden bij de receptie.

Kosten zijn 5 euro per persoon per dag met een maximum van 5 bezoekers per kampeerplek (09.00-20.00 uur).

 

Huisdieren

Huisdieren dienen ALTIJD fysiek aangelijnd te zijn op de camping.

Eigenaren worden ten alle tijden verantwoordelijk gesteld voor het gedrag van hun huisdier.

Er zijn maximaal 2 huisdieren per kampeerplek toegestaan.

Let op: In de Daktentexperience & Basic Belltenten zijn GEEN huisdieren toegestaan.

 

Elektriciteit

In de blokhutten, Basic belltenten en daktentexperience is het niet toegestaan grootverbruikende electrische apparaten aan te sluiten op het camping netwerk (bijv. airco’s, kachels e.d.).

Het is niet toegestaan elektrische auto’s op het camping netwerk aan te sluiten! Er is een elektrische laadpaal beschikbaar.

 

Gedragsregels

Bij het niet naleven van het campingregelement/algemene voorwaarden wordt de huurder, met zijn gehele gezelschap, verzocht Camping MAKA te verlaten. De campingeigenaar kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: Wanneer de huurder, medehuurder(s) de verplichtingen uit de overeenkomst/campingregelement/algemene voorwaarden/overheidsvoorschriften niet of niet naar behoren naleeft naar de maatstaven van redelijkheid of wanneer veiligheid of de goede sfeer op of in directe omgeving van de camping wordt verstoord . Dit, ondanks een voorafgaande eenmalige mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing.

Diefstal, vandalisme, agressie (verbaal/fysiek) zijn onder andere redenen voor directe verwijdering van de huurder (en overige samenstelling van het gezelschap) van camping MAKA.

 

Aansprakelijkheid

Camping MAKA kan geen aansprakelijkheid aanvaarden bij diefstal, letsel toegebracht door of aan overige kampeerders

Huurders zijn aansprakelijk bij schade aan eigendommen van Camping MAKA.

 

Cameratoezicht

Ter info: De beelden die gemaakt worden met de bewakingscamera's om eventuele calamiteiten te kunnen onderzoeken, zijn enkel zichtbaar voor Camping MAKA en zullen niet aan derden verstrekt worden.

De beelden worden wekelijks overschreven en de aanwezigheid van de bewakingscamera's zijn gemeld bij de Belgische overheid (wet bescherming persoonsgegevens mei 2018).

bottom of page